Föreningen har en styrelse som består av 8 ledamöter varav 4 också är ”fogde” över bryggor, sommarvatten, allmänna platser och tennis.

Styrelsen för 2020/2021

  • Michael Billow –Ordförande
  • Hjalmar LitzenVice ordförande
  • Viktor Ewalds – Kassör
  • Olof CederholmTennisfogde
  • Torkel Sintorn  Bryggfogde
  • Ann-Charlotte Sjöstedt – Vattenfogde, Allmänna platser
  • Tua Ullerstam Suppleant
  • Atle Johansson Suppleant