Inlagd den apr 28, 2021

Medlemsinsats Enligt 1 och 2 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § våra stadgar ska varje medlem i föreningen betala en obligatorisk insats om tio (10) kronor i samband med att denne inträder som medlem i föreningen. Då det inte går att reda ut om detta skett tidigare, har styrelsen beslutat att i samband med årets fakturering debitera ut den obligatoriska insatsen till alla medlemmar, såväl nytillkomna som tidigare medlemmar i föreningen.