Föreningen har en styrelse som består av 8 ledamöter varav 4 också är ”fogde” över bryggor, sommarvatten, allmänna platser och tennis.

Styrelsen för 2020/2021

  • Michael Billow –Ordförande
  • Viktor Ewalds – Vice ordförande
  • Anna Carbell Wetterberg – Kassör
  • Olof CederholmTennisfogde
  • Torkel Sintorn  Bryggfogde
  • Ann-Charlotte Sjöstedt – Vattenfogde, Allmänna platser
  •  Tua Ullerstam Suppleant
  • Victor Edling Suppleant