Inlagd den jun 8, 2020

Hej,

Vilken tid vi lever i. Å ena sidan kan det inte vara mer försommar än vad det är just nu med gullregnet och häggen som blommar samtidigt som det doftar från kaprifol, syren och liljekonvalj. Kort sagt det ligger en förväntan i luften. Det är då otroligt tråkigt att Skarpövänner ställt in midsommarfesten men givetvis helt rätt beslut i dessa Covid 19 tider. Vi hoppas att alla kan njuta av livet på Skarpö ändå och ett bevis är att vägar och stigar kantas av promenerande hemmarbetare på ett sällan skådat sätt.

Förutom allt arbete som vi alla lägger ner på våra trädgårdar så finns det nu vatten i parken Det finns också en förhoppning om att Eon även ska bli klara så att vi kan ta i anspråk vårt elabonnemang till kiosken. Vi har haft rensningshelg och trots Corona så var många ute och släpade ris och eldade. Vi har också fått kommunalt vatten till telefonbryggan och snart skall det också finnas på skarpöviksbryggan. Så nog tycker vi att vi tillsammans tar hand om vår del av ön på ett föredömligt sätt.

Vi i styrelsen vill dock att mer positivt skall hända. Vi vill nå ut till Skarpöborgs barn och ungdomar för utveckling av tennisparken och vi vill också ha inspel på vad vi kan göra av våra gemensamma allmänna ytor. Vi har valt att göra det i form av detta brev som vi skickat ut till de mailadresser vi i styrelsen lyckats finna.

Bakgrunden är att vi i styrelsen har vissa villkor att efterfölja. Dessa är förknippade med Svenonius gåva som skall förvaltas av Skarpöborgs fastighetsägarförening. Dessa villkor är:

”Till Skarpöborgs Fastighetsägarförening utan personlig ansvarighet öfverlåter jag härigenom Skarpö C b a 80 i Vermdö socken på följande villkor: Tomten skall snarast ske kan af föreningen anordnas till en lek-och idrottsplats för Skarpöborgs ungdom och får ej annorledes användas, hvadan icke heller annan byggnad än som tjänar detta ändamål får å tomten uppföras: och skall platsen och eventuellt blifvande byggnader förvaltas och underhållas med medel som inflyta enligt i de öfriga å Skarpöborg sålda tomterna intecknade kontrakt.

Stockholm den 30 Sept. 1910. B. Svenonius”

Utifrån dessa villkor verkar vi i styrelsen för:

”Ett levande Skarpö”

För att hjälpa oss att driva utvecklingen i linje med detta så önskar vi nu er hjälp!

Vi skulle nu vilja att ni med barn och ungdomar som berörs av det som händer på Skarpöborg kommer in med förslag på vad dessa önskar att tennisparken skall användas till. Vi vill också ha inspel på vad vi kan göra av våra gemensamt ägda övriga områden. Se det som en möjlighet att vara med och påverka och göra Skarpöborg till en ännu härligare plats att vistas på. Vi vill att ni tänker högt men ändå realistiskt.

Vänligen skicka in era förslag på möjligheter som kan komma på inom familjen.

E-post:  michael.billow@agarradgivaren.se

Eller skriv upp era förslag på en lapp och lägg den i skåpet på tennisbanan (där man bokar tid).

Inspiration

Följande förslag har redan kommit styrelsen tillhanda så läs igenom dem också och se dem som inspiration. Det går även utmärkt att rösta på dessa.

Tennisparken:

 • Utegym
 • Tennisskola
 • Paddelbana
 • Volleybollplan
 • Badmintonplan
 • Studsmatta
 • Plats att vara på regniga, kalla och blåsiga dagar
 • Utebio
 • Familjekiosk/ sommarcafé
 • Skarpöloppet
 • Grillkväll

Övriga områden:

 • Picknickplatser med bord och bänkar trall:
  • Telefonbryggan med utsikt över båttrafiken i Stegsund.
  • Uppe på berget med utsikt över Vaxholm.
  • Skarpövik med utsikt över Rindösundet.
 • Vedeldad bastuflotte 6 – 8 personer längst ut vid bryggnock.
 • Uppställningsplats för mindre båttrailer i ”trekanten”.
 • Trampolin på badbryggan.
 • En centralt placerad hjärtstartare.
 • Samlingsplatser för soptunnor får en tilltalande inramning.
 • Anslagstavlor byts ut och får en mer tilltalande utformning.
 • Plats för brevlådor med en mer tilltalande utformning som gör att det ser snyggt och städat ut.

Vi önskar få ta del av era förslag innan midsommarafton så att vi hinner sammanställa alla inkomna förslag inför årsmötet den 21a juni. Förhoppningsvis har vi då en lista innehållandes en hel drös med fina förslag i enlighet med Svenonius gåva och vårt uppdrag.

Efter mötet är det styrelsens ansvar att prioritera och planera in utförande av de förslag som fått störst gehör hos er – våra medlemmar.

Tack på förhand för hjälpen,

Styrelsen i Skarpöborgs Fastighetsägarförening

P.S. Vi har även skickat ut detta sommarbrev mailledes utifrån de adresser vi kunde finna. Har du inte fått något sådant mail och vill ha information via mail så skulle vi uppskatta om du kunde skick din mailadress till mig enligt ovan.