Inlagd den okt 21, 2016

Styrelsen och årsmötet har tidigare beslutat om att införa nya regler för hantering av båtplatser inför sommaren 2017. Samtidigt införs också ett nytt ansökningsförfarande där en Ansökan om båtplats ska lämnas till bryggfogden Henrik Johansson.

Ansökan och de nya reglerna  gäller inför båtsäsongen 2017. Ansökan om båtplats ska vara bryggfogden tillhanda senast den 31 januari 2017. Du kan läsa mer om regler och ansökan under Bryggor.