Varje fastighetsägare inom Skarpöborgs villaområde kan bli medlem.

Antalet medlemmar 2017 uppgick till 107 medlemmar. Medlemsavgiften för 2019 uppgår till 350 kronor. Härtill kommer eventuella avgifter för båtplats, vattenkontrakt, vattenförbrukning, tenniskontrakt och tennisavgift.

Vill du läsa mer om båtplatser, tennis och sommarvatten se respektive flik ovan.
Medlemskapet i föreningen finns beskrivet i föreningens stadgar.

 

002