Inlagd den maj 26, 2020

Medlemmarna i Skarpöborgs Fastighetsägareförening utan personlig ansvarighet kallas härmed till föreningsstämma i Tennisparken söndagen den 21 juni klockan 16:00.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020