Föreningen äger flera fastigheter inom Skarpöborgs villaområde;

1:49               Parkeringen,trekantsfastigheten direkt söder om Tennisparken

1:102             Badplatsen

1:103             Tennisparken

1:104             Skarpöviksbryggan

1:125             Stegesundsbryggan

1:261             Obestämd fastighet på 37 kvm belägen på 1:68, pump finns.

050

 

Vi ansvarar för bryggor, vänthus och trappor

Föreningen förvaltar ett antal samfälligheter, däribland de delar av marksamfälligheterna s:1, s:4 och s:5 som ligger inom föreningens verksamhetsområde och som inte avser vägar. Föreningen har också tagit ansvar för

·    Vänthuset vid Skarpöborgs ångbåtsbrygga

·    Vissa trappor inom området som Tygårds trappa, Ljungslöfs trappa.

Föreningen har 4 st båtbryggor och en badbrygga vid badplatsen.

Enligt avtal från 2009 har Vägföreningen uppdragit åt Skarpöborgs Fastighetsägareförening att i dess ställe ansvara för de delar av marksamfälligheterna som inte avser vägar och som ligger inom föreningens verksamhetsområde. Syftet är att vidmakthålla Skarpös unika karaktär och att säkerställa Skarpöbornas tillgång till samfälld mark.

 

Vägnamnen har sin historia

Det finns flera intressanta namn på vägar inom Skarpöborgsområdet. Information om namnen nedan är hämtade från Skarpö Vänners hemsida.

Albin Dahlén bodde högst uppe på Skarpöborgshöjden från 1912 och släkten bor fortfarande kvar där. Han var professor i oftamologi vid Karolinska Institutet och en av Sveriges främsta ögonspecialister. Bror till Gustaf Dahlén.

Hallmans allé kommer från arkitekten och stadsplaneraren Per Olov Hallman, som 1905 lät bygga sitt sommarställe längst ute på Kvarnudden med utsikt över Trälhavet. Det finns en teori att han skulle vara upphovsman till Svenonius styckningsplan över Skarpöborg.

Ljunglöfs trappstig kommer från en fiskarfamilj med många söner, som hjälpte till med allehanda sysslor, inklusive att de var populära som gastar på de stora segelbåtarna. Trappstig blev det för att varna så ingen skall tro att man kan köra hela vägen, eftersom det finns en trappa mitt på.

Norins backe. Förmodligen benämd omkring 1900 efter August Wilhelm eller Magnus Ferdinand Norin. Vägen finns med på skifteskartan från 1852. I Lantmäteriets avsöndringsdokument från 1902 är den enda existerande fastigheten 1:71.

”Affären” står det över brevlådorna ovanför backen ner till Skarpöborgsbryggan, därför att snett emot, där det stora dubbelgaraget ligger, fanns tidigare en tvåvåningsbyggnad i trä med öns affär. Varorna kom med båt till bryggan och kördes upp med häst och vagn. Hästen Max hade sitt stall där nu ett mindre gästhus ligger.