Inlagd den dec 16, 2019

Ytterligare ett år närmar sig sitt slut. Det är en brytningstid där sommaren som var, upptar mer av ens tankar än sommaren som skall komma. På något lustigt sätt brukar de byta plats någon gång vid den här tiden. Planer och idéer för nästkommande år börjar ta form och 2019 kan läggas till handlingarna. Vi vill i samband med detta kort berätta vad som gjorts, så här långt, från vår sida i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för ett levande Skarpö.
I linje med detta så fick Skarpö Vik en ny brygga med en större bryggdel för bad och vattenlekar. Även Tennisbanan fick sig en behövlig renovering som bidraget till att den användes flitigt i somras. Kommunalt V/A har inneburit att de sista dropparna av sommarvattnet runnit i våra ledningar och ett stort årligt arbete för att hålla denna verksamhet igång har fått sitt slut.  Sedan årsstämman har El, Vatten och Avlopp i Tennisparken varit de tre största frågorna som nu har fått sin lösning. Fr.o.m. nästa år har vi ett eget abonnemang vad gäller el och på V/A sidan så kommer vi, i enlighet med stämmans beslut, vara uppkopplade på det kommunala nätet någon gång på vårkanten. Genom att säkerställa detta så har vi också skapat förutsättningar vad gäller möjligheten att utveckla Tennisparken för kommande generationer Skarpöbor. Vi vill tacka för det år som gått och önska er alla på Skarpöborg en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!