Inlagd den apr 28, 2021

Välkomna alla

stora och små till start i Tennisparken kl.9.00

Tillsammans arbetar vi för att rusta vår närmiljö på Skarpö, och hålla kostnaderna nere. Det finns snickarjobb med räcken vid gungorna och brädbyte vid badstegarna. Målning av bänkar. Trädgårdsarbete såsom slyklippning, vass och plantering. Tennisbanan rustas och takpappfix.mm.

Korv och kaffe. Vi ses!

/Skarpöborgs fastighetsförening