Föreningen har en stark ekonomi

Föreningens verksamhetsår är kalenderår d v s 1/1 – 31/12. Genom åren har en stark ekonomi upparbetats. 2016 uppgick de samlade tillgångarna till 690 kkr., varav 460 kkr på bank. Omsättningen per år uppgår i genomsnitt till ca 200 kkr. Resultatet för verksamheten 2016 uppgick till + 86 kr. Årsredovisningen för 2016 finns att läsa under Ekonomi.

 

003-(2)