Här publiceras föreningens dokument, såsom protokoll från gamla årsstämmor i föreningen och stadgar

Länk till protokollet från årsstämman 26/6-2022:

http://skarpoborg.se/wp-content/uploads/2022/12/Protokoll-arsstamma-200626-8.pdf