Skarpöborg

Fastighetsägareförening

Navigation Menu

ÅRSMÖTE 2021 KALLELSE

Inlagd den jun 1, 2021 i Nyheter

Medlemmarna i Skarpöborgs Fastighetsägareförening utan personlig ansvarighet kallas härmed till föreningsstämma i Tennisparken söndagen den 27 juni klockan 16:00. KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021

Läs mer

Till alla medlemmar i Skarpöborgs fastighetsägareförening upa

Inlagd den apr 28, 2021 i Nyheter

Medlemsinsats Enligt 1 och 2 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § våra stadgar ska varje medlem i föreningen betala en obligatorisk insats om tio (10) kronor i samband med att denne inträder som medlem i föreningen. Då det inte går att reda ut om detta skett tidigare, har styrelsen beslutat att i samband med årets fakturering debitera ut...

Läs mer

FIXARDAG 22 Maj!

Inlagd den apr 28, 2021 i Nyheter

Välkomna alla stora och små till start i Tennisparken kl.9.00 Tillsammans arbetar vi för att rusta vår närmiljö på Skarpö, och hålla kostnaderna nere. Det finns snickarjobb med räcken vid gungorna och brädbyte vid badstegarna. Målning av bänkar. Trädgårdsarbete såsom slyklippning, vass och plantering. Tennisbanan rustas och takpappfix.mm. Korv och kaffe....

Läs mer

Sommarbrev Skarpöborgs Fastighetsägarförening

Inlagd den jun 8, 2020 i Nyheter

Hej, Vilken tid vi lever i. Å ena sidan kan det inte vara mer försommar än vad det är just nu med gullregnet och häggen som blommar samtidigt som det doftar från kaprifol, syren och liljekonvalj. Kort sagt det ligger en förväntan i luften. Det är då otroligt tråkigt att Skarpövänner ställt in midsommarfesten men givetvis helt rätt beslut i dessa Covid 19...

Läs mer

Tennisskolan 2020

Inlagd den jun 1, 2020 i Nyheter

Tennisskolan hålls som planerat 22-26 juni. Antalet anmälningar i år är större än någonsin, vi har fått in mer än 50 anmälningar till de 28 platserna. Som aviserat i anmälningsblanketten kommer vi därför Att prioritera barn, och det blir därmed ingen tennisskola för vuxna,Att ta in barn enligt anmälningsordning. Jag kommer att individuellt den närmaste...

Läs mer