Föreningens årsmöte äger traditionellt rum i Tennisparken i anslutning till midsommar. Årsmötesprotokollet publiceras på hemsidan.

Styrelsen har 4 – 5 möten under året och arbetar under tiden med att utveckla föreningen och ansvara för löpande verksamhet.

Styrelseprotokollen är öppna och du kan läsa dessa här till höger.

007

006