Inlagd den jun 13, 2022

Medlemmarna i Skarpöborgs Fastighetsägareförening utan personlig ansvarighet kallas härmed till föreningsstämma i Tennisparken söndagen den 26 juni klockan 16:00.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2022

Styrelsens-idéer

Årsredovisning 20211231