Inlagd den jun 1, 2021

Medlemmarna i Skarpöborgs Fastighetsägareförening utan personlig ansvarighet kallas härmed till föreningsstämma i Tennisparken söndagen den 27 juni klockan 16:00.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021